โครงการวิถีชีวิตของชุมชนที่รัชกาลที่ 9สร้างขึ้น

1. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

2. โครงการทฤษฏีใหม่

3. โครงการกังหันน้ำชัยพัฒนา

4. โครงการฝนหลวง

5. โครงการหญ้าแฝก

6. โครงการแก้มลิง

7. โครงการแกล้งดิน                                                           

8. โครงการน้ำดีไล่น้ำเสีย

9. โครงการหลวง

10. โครงการเพื่อการศึกษา

11. มูลนิธิชัยพัฒนา

12. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรตามพระราชดำริ

13. โครงการแก้ไขปัญหาดินเค็มด้วยระบบน้ำชลประทาน

14. โครงการสร้างเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: