พระราชกรณียกิจด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นประมุขของประเทศ ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆ หลายประเทศ ทั้งในทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป และทวีปอเมริกาเหนือ เพื่อเป็นการเจริญทางพระราชไมตรีระหว่างประเทศไทย กับบรรดามิตรประเทศเหล่านั้น ที่มีความสัมพันธ์อันดีอยู่แล้ว ให้มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ทรงนำความปรารถนาดีของประชาชนชาวไทย ไปยังประเทศต่างๆ นั้นด้วย ทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างไกลมากยิ่งขึ้น นับว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยอย่างมหาศาล และประเทศต่างๆ ที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีนั้น มีดังนี้

 • เวียดนามใต้ ระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม 2502ซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศครั้งแรก ในรัชกาลปัจจุบัน
 • สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 8-16กุมภาพันธ์ 2503
 • สหภาพพม่า ระหว่างวันที่ 2-5 มีนาคม 2503
 • สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 14มิถุนายน  15 กรกฎาคม 2503
 • อังกฤษ ระหว่างวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2503
 • สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 20สิงหาคม 2503
 • สาธารณรัฐโปรตุเกส ระหว่างวันที่ 22-25สิงหาคม 2503
 • สวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 25-31สิงหาคม 2503
 • เดนมาร์ก ระหว่างวันที่ 6-9 กันยายน 2503
 • นอร์เวย์ ระหว่างวันที่ 19-21กันยายน 2503
 • สวีเดน ระหว่างวันที่ 23-25กันยายน 2503
 • สาธารณรัฐอิตาลี ระหว่างวันที่ 28 กันยายน  1ตุลาคม 2503
 • นครรัฐวาติกัน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2503
 • เบลเยี่ยม ระหว่างวันที่ 4-7 ตุลาคม 2503
 • สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 11-14 ตุลาคม 2503
 • ลักเซมเบอร์ก ระหว่างวันที่ 17-19ตุลาคม 2503
 • เนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 24-27ตุลาคม 2503
 • สเปน ระหว่างวันที่ 3-8 พฤศจิกายน 2503
 • สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ระหว่างวันที่ 11-22 มีนาคม 2505
 • สหพันธรัฐมลายา ระหว่างวันที่ 20-27 มิถุนายน 2505
 • นิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 18-26 สิงหาคม 2505
 • ออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม 12 กันยายน 2505
 • ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 5 มิถุนายน 2506
 • สาธารณรัฐจีน ระหว่างวันที่5-8มิถุนายน 2506
 • สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 9-14 กรกฎาคม 2506
 • สาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 5 ธันวาคม 2507
 • สาธารณรัฐเยอรมัน ระหว่างวันที่ 22-28 สิงหาคม 2509 ซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งที่สอง
 • สาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างวันที่ 29 กันยายน2ตุลาคม 2509ซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งที่สอง
 • อิหร่าน ระหว่างวันที่ 23-30เมษายน 2510
 • สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 6-20 มิถุนายน 2510 ซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งที่สอง
 • แคนาดา ระหว่างวันที่ 21-24 มิถุนายน 2510
 • สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2537

เมื่อเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆ แล้ว ก็ได้ทรงต้อนรับพระราชอาคันตุกะ ที่เป็นประมุขของประเทศต่างๆ ที่เสด็จและเดินทางมาเยือนประเทศไทยเป็นการตอบแทน และบรรดาพระราชอาคันตุกะทั้งหลาย ต่างก็ประทับใจในพระราชวงศ์ของไทย ตลอดจนประชาชนชาวไทยอย่างทั่วหน้า

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: